Jak vybrat téma bakalářské práce

Správný výběr tématu bakalářské práce je klíčový hned v několika ohledech. Vždyť právě téma bakalářských prací studenty provází po několik semestrů až do obhajoby u státní závěrečné zkoušky. Pokud nepatříte k těm nemnoha lidem, kteří mají o tématu bakalářské práce jasno od samého začátku studia, držte se těchto jednoduchých bodů.

Jak vybrat téma bakalářské práce

Na nic nečekejte!

S výběrem tématu bakalářské práce byste neměli příliš otálet, zároveň je ale třeba výběr tématu bakalářské práce neprovést zbrkle. Každopádně platí, že nejpozději na začátku třetího semestru byste již měli mít téma bakalářské práce vybrané. Důkladně projděte návrhy, či okruhy témat bakalářských prací vypsané různými vedoucími (katedrou, fakultou aj.) a zamyslete se, která témata bakalářských prací by vás zaujala nejvíce.

Bude to zábava?

Bude pro vás téma bakalářské práce zábavné? Jelikož vás zvolené téma bakalářské práce bude stát řádově desítky, spíše však stovky hodin práce, mělo by se jednat o téma, které vás bude v rámci možností i bavit a o kterém se sami chcete dozvědět více. Má nějaký z vašich koníčků bližší vztah k tématu vašeho studia? Zkuste ho s tématem bakalářské práce organicky propojit. V žádném případě nedovolte, aby na vás nějaké téma jednoduše „zbylo", protože všechna ostatní, zajímavější témata na bakalářskou práci si již vaši proaktivnější spolužáci „rozebrali". Téma bakalářské práce, se kterým se vnitřně neztotožníte, vás bude nudit, nebudete mu pravděpodobně věnovat dostatečnou péči, a co je asi úplně nejhorší, z vaší bakalářské práce to bude poznat.

Příliš široké, nebo příliš specifické téma? Chyba!

Správný výběr tématu bakalářské práce

Pokud si zvolíte příliš obecné téma bakalářské práce, riskujete, že nebude čtenářsky atraktivní, protože podobných prací byly již dříve napsány desítky. Příliš obecná témata bakalářské práce dále většinou nebývají autorem (tedy vámi) postižena v dostatečné šíři, což mívá negativní vliv na hodnocení bakalářské práce jak vedoucím, tak oponentem, ale zejména pak komisí u samotné obhajoby bakalářské práce. Vhodné je proto téma bakalářské práce konkrétněji vymezit, např. časově nebo geograficky.

U příliš okrajového tématu bakalářské práce naopak riskujete, že při vypracování tématu bakalářské práce nebudete mít k dispozici dostatek relevantních zdrojů v češtině, či v hlavních světových jazycích (zejména angličtině). Pokud se opravdu chystáte zvolit trošku užší téma bakalářské práce, nemusí to být nutně na škodu, ba naopak můžete přijít s něčím originálním a inovativním, ale určitě si zkuste projít články na oborových webech, ať se v tomto ohledu vyhnete nepříjemným překvapením.

Vlastní téma bakalářské práce

Vlastní téma bakalářské práce

Pokud opravdu nenajdete žádná vhodná témata k bakalářské práci, zkuste nějaké existující (vypsané) téma bakalářské práce modifikovat a oslovit vedoucího, jehož odbornost je k vámi zvolenému tématu nejblíže. Téma bakalářské práce pak se svým vedoucím proberete a upravíte do konečné podoby. Ujistěte se, že je téma bakalářské práce dostatečně konkrétní, že máte k dispozici snadno dostupné, relevantní zdroje. Pamatujte, že témata bakalářských prací musí mít konkrétní cíl (řešit problém). Můžete také oslovit konkrétní firmu či instituci a téma bakalářské práce s nimi konzultovat (některé větší společnosti dokonce témata bakalářských a diplomových prací samy vypisují), což vám pak může pomoci v následném pracovním uplatnění v oboru.

I vedoucí bakalářské práce je jen člověk

Ano, nemělo by tomu tak být, ale právě osoba vedoucího bývá pro výběr témat bakalářských prací často tím rozhodujícím faktorem. Co vám bude platné, že vás zvolené téma bakalářské práce skutečně baví a že jste ochotni se mu plně věnovat, pokud váš vedoucí nemá dostatečné časové kapacity vás vést, není na dostatečné odborné výši, ignoruje vaše e-maily, nebo si s ním prostě lidsky nerozumíte? Zeptejte se spolužáků ve vyšších ročnících, jak se svým vedoucím bakalářské práce vycházeli. Sejděte se s potenciálním vedoucím předem a důkladně s ním výběr tématu bakalářské práce prodiskutujte. A ještě jedna rada: vedoucího vždy oslovujte nejvyšším dosaženým titulem.

Jak vybrat téma na bakalářskou práci? V nejhorším případě použijte vylučovací metodu!

Stále vás žádné téma bakalářské práce dostatečně neoslovilo? Vyškrtejte taková témata bakalářské práce, která řešit určitě nechcete, a totéž udělejte s osobami potenciálních vedoucích. Zauvažujte nad návrhy témat bakalářských prací, které by pro vás měly největší praktický přínos v budoucí kariéře.

 

Štítky

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH