Nabídka korektury bakalářské práce


V rámci nabídky našich služeb realizujeme korektury bakalářské práce, korektury diplomové práce, korektury závěrečné práce, korektury postupové práce, korektury seminární práce, korektura textu pro firmy (marketingové materiály a texty, blogy, webové stránky, sociální sítě,směrnice, tisková prohlášení, e-maily atd.). Naše jazyková poradna Vám na počkání poradí po telefonu, chatu či e-mailu s tématy jako jsou pravopis, stylistika, typografie, copywriting atd.

JAZYKOVÁ a STYLISTICKÁ KOREKTURA

Co zahrnuje?

 • Opravu gramatických chyb (všechny gramatické jevy, interpunkce)
 • Vhodnou úpravu slovní zásoby (nahrazování nesprávně, nefunkčně nebo chybně užitých slov)
 • Úpravu stylistiky (slovosled, větné celky, stavba souvětí, nahrazování často používaných či nevhodných vyjadřovacích prostředků)
 • Formální opravu překlepů

Co získáte díky jazykové a stylistické korektuře?

STUDENTI

 • Jistotu 100% správnosti práce po jazykové a stylistické stránce
 • Vizitku kvalitní práce
 • Jistotu při obhajobě
 • Úsporu času
 • Možnost věnovat se práci pouze po odborné a obsahové stránce

FIREMNÍ ZÁKAZNÍCI

 • Kvalitně zpracované tiskové výstupy
 • Bezchybné marketingové kampaně a materiály
 • Jistotu kvality a prestiže při firemních prezentacích
 • Atraktivní a čtivé články a zprávy o činnosti firmy / oddělení
 • PR články, které zaujmou
 • Bezchybnou webovou prezentaci

VIZUÁLNÍ KOREKTURA (FORMÁTOVÁNÍ BAKÁLÁŘSKÉ PRÁCE)

Co zahrnuje?

 • Komplexní formátování textu
 • Úpravu formátování a vzhledu prací, textů, zpráv, prezentací dle zadaných kritérií
 • Stylování, automatické generování obsahu, seznamu obrázků, grafů atd.
 • Citace dle normy ČSN
 • Číslování stránek, úpravu záhlaví a zápatí
 • Poznámky pod čarou, vysvětlivky, rejstříky
 • Tvorbu potřebných formátů, např. PDF

Co získáte díky vizuální korektuře?

STUDENTI

 • Splnění požadavků na formální vzhled práce
 • Profesionální vzhled práce - mnohdy to nejdůležitější - dokáže zakrýt obsahové nedostatky práce
 • Úsporu času

FIREMNÍ ZÁKAZNÍCI

 • Předtiskovou úpravu
 • Úpravu a převod materiálů do požadovaných formátů - např. pro reklamní agentury
 • Formátování a úpravu materiálů na hlavičkové papíry, prezentací a dalších předpřipravených vzorů CorporateID grafiky
 • Úsporu času - stačí napsat text, zprávu, manuál atd. a zadat kritéria pro formátování

Překlad ABSTRAKTu nebo ANOTACE práce do angličtiny

Nařízení všech VŠ: Student vždy 100% odpovídá za kvalitu a bezchybnost překladu abstraktu práce do angličtiny.

Provádíme překlad abstraktu nebo anotace bakalářských, diplomových, absolventských
a závěrečných prací.

Proč si nechat přeložit abstrakt / anotaci právě u nás?

 • Úspora času - expresní zpracování - max. do 24 hodin
 • Nejvyšší úroveň překladatelů s 20 letou praxí
 • 100% jistota správnosti překladu

VAZBA PRACÍ

Rádi Vám vytiskneme a svážeme:

 • bakalářskou práci
 • diplomovou práci
 • disertační práci
 • závěrečnou práci
 • absolventskou práci
 • ročníkovou práci

Práce jsou:

 • vyhotovovány v několika kopiích
 • vázány v tvrdých deskách
 • opatřeny raženým textem ve stříbrném nebo zlatém provedení

 

Vázání prací provádíme do tvrdých desek s imitací plátna. Na desky Vám vyrazíme název univerzity, fakulty, název práce, vaše jméno a rok obhajoby. V případě zájmu lze vyrazit libovolný text i na hřbet práce. Vazbu provádíme do 24 hodin od dodání podkladů.

 

Cena vazby se odvíjí od náročnosti zpracování (náročnost textů na vyražení).

Vazba bez ražby na hřbet práce 239,- Kč / 1 práce
Vazba včetně ražby na hřbet práce 259,- Kč / 1 práce
Velmi náročné vazby bez ražby na hřbet práce 269,- Kč / 1 práce
Velmi náročné vazby včetně ražby na hřbet práce 289,- Kč / 1 práce

TISK

1 strana / černobíle 1,10 Kč
1 strana / barevně 5,10 - 10,10 Kč (dle náročnosti)

Naše zakázky realizujeme po celé ČR. Dodání Vaší objednávky do 24 hodin od dokočení realizace po celé ČR.

VYPALOVÁNÍ

Veškeré bakalářské, diplomové, závěrečné i absolventské práce musí být odevzdány v tištěné i&nbspelektronické podobě.

Rádi Vám vypálíme Vaši práci na CD / DVD. Jednotlivá CD / DVD jsou dodávána v papírovém obalu s plastovým okénkem.

Vypálení 1 CD / DVD 29 Kč

COPYWRITING - TVORBA ČLÁNKŮ PRO BLOGY, TEXTŮ, OBSAHU NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ, TISKOVÝCH VÝSTUPŮ, ZPRÁV

Co zahrnuje?

 • Tvorbu nových textů dle vašich podkladů, materiálů a zadání
 • Tvorbu nových textů na základě našich sehnaných podkladů dle vašeho zadání
 • Tvorba textů na webové stránky, naplnění webových stránek
 • PR články pro SEO optimalizaci
 • Články na zadané téma
 • Texty pro reklamní kampaně a propagaci společnosti, výrobků a služeb
 • Vytvoření textu z polopřipravených materiálů (neupravené překlady, texty cizinců v českém jazyce)
 • Jasné vymezení cílové skupiny čtenářů / příjemců
 • Zcela srozumitelné sdělení s daným účelem

Co získáte díky tvorbě nových textů, článků atd.?

 • Úsporu času - pouze zadáte kritéria pro vznik daného textu
 • Profesionální výsledek, který zvýší prestiž firmy, popřípadě přímo Vaší osoby
 • 100% autorská práva na vytvořený text, článek atd.
 • Nárůst prodeje daného produktu / služeb díky kvalitním PR článkům
 • Zvýšení návštěvnosti webových stránek - copywriting
 • Kvalitní materiály pro všestranné použití

Provádíme korektury textů v elektronické i tištěné verzi.

Při zájmu o tvorbu nových textů, článků, zpráv a dalších materiálů se vždy přizpůsobujeme individuálně Vašim požadavkům a podmínkám. Individuálně je stanovena i cena služeb odpovídající rozsahu provedených prací.

Práce a texty ke korekturám přijímáme v ELEKTRONICKÉ i TIŠTĚNÉ verzi.

Při dlouhodobé spolupráci získávají zákazníci individuální cenu a slevu na naše služby.

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH