Kontrola pravopisu bakalářské práce

Kontrola pravopisu bakalářské práce

Když se řekne pravopis, leckomu naskočí husí kůže a vybaví se pravidla, poučky a obávané diktáty, které nebyly vždy ohodnoceny právě známkou výborně. Samotné slovo pochází ze složeniny řeckých slov „správný“ a „píšící“ a naznačuje, že by pisatel měl opravdu psát správně. Ale navzdory tomu, že si žáci pravopis měli osvojit už na základní škole, pro stále více vysokoškolských studentů je potřebná, nebo dokonce nezbytná kontrola pravopisu bakalářské práce.

Často slyšíme kolem sebe, že ten či onen neovládá gramatiku. Ale je to vůbec gramatika?
Gramatika se zabývá ohýbáním slov – skloňováním, časováním – a použitím jejich správných tvarů ve větě. Je to soustava zažitých pravidel vznikajících po tisíciletí a většina lidí gramatiku svého mateřského jazyka ovládá.


Správně řekneme: Chybně řekneme:
Vyvarujte se chyb. Vyvarujte se chybám.
Miminka celou noc plakala. Miminka celou noc plakaly.
Viděla jsem rodiče a mluvila jsem s nimi. Viděla jsem a mluvila s rodiči.

Když ale někdo vyhledá heslo kontrola pravopisu bakalářské práce, má asi na mysli spíše opravu psaní vyjmenovaných slov, i/y v koncovkách, velkých písmen, mě/mně, zdvojených souhlásek aj.

Pravopis totiž zahrnuje zavedená pravidla (i v dávné minulosti, ale i v současnosti), jež musíme dodržovat. Jde tedy o písemnou podobu slov.


Správně napíšeme: Chybně napíšeme:
Z toho vyplývá … Z toho vyplívá …
Nezapomněl jsi na mě? Nezapoměl jsi na mě?
evropské státy, Evropská unie Evropské státy, Evropská Unie

Co odstraní kontrola pravopisu bakalářské práce

Kontrola pravopisu bakalářské práce by tedy měla „žákovské“ chyby odstranit. Jejich výskyt totiž sníží úroveň napsané práce neuvěřitelným způsobem, a to bez ohledu na to, zda jde o obor humanitní či technický.

Sama skutečnost, že se ve značné části bakalářských prací objevují chyby typu – „ranné období, dobití pevnosti, dceřinný, Rys ostrovid, Plzeňské pivo, tamnější, shlédnout výstavu, vezmi si sebou, mně se to netýká“, naznačuje, že kontrola pravopisu bakalářské práce bude ještě nějakou dobu vyhledávána těmi studenty, kteří si uvědomují, že vysokoškolská práce by měla být stejně kvalitní po obsahové i jazykové stránce.

Pokud jsme navíc psali dlouhý souvislý text naposledy ve škole při hodinách slohu a spíše se orientujeme na stručné vyjadřování formou SMS zpráv, kontrola pravopisu bakalářské práce asi nebude stačit a zřejmě se vyplatí sáhnout i po korektuře stylistické.

 

Štítky

STUDENTSKÁ AKCE
VAZBA PRÁCE ZDARMA

JAZYKOVÁ
a STYLISTICKÁ korektura
ZA JEDNU CENU

FORMÁTOVÁNÍ
VČETNĚ CITACÍ

PRACUJEME
O VÍKENDECH I SVÁTCÍCH